ترفندستان

با یک میانبر یا نگاه از زاویه دیگر می توان مشکلاتی که در تلفن همراه یا کامپیوتر اتفاق می افتد را بدون هزینه حل کرد. اگر نگاهی به ترفندستان (how to) ها داشته باشید تغییر یا تنظیم برنامه های مختلف، قفل کردن یا باز کردن برنامه ها، مخفی سازی یا آشکار کردن گجت ها و یا افزایش عمرباتری یا کاهش خطای سیستم مطالب مختلفی دارند. ما در مجله لی‌لی‌مگ (lilimag.net) تلاش داریم از کاربردی ترین ترفندها برایتان نکاتی بیان کنیم.